Restaurant & café in

Verksmon-Torvalla

jul insida 3
bild utsida
jul insida 2 2022

Hours

Monday - Friday

10am - 7pm

Saturday

10am - 3pm

Sunday

Closed

News &

Weekly Specials

månadens blå engelsk
veckans rökig engelsk v23t

Our Menu's